خلاصه بازی فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان

542
خلاصه بازی فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان که با نتیجه یک بر صفر به نفع نفتی ها به پایان رسید
pixel