احکام روزه ۱_حکم کسی که روزه قضا دارد_حجت الاسلام خلج

141

احکام روزه داری_حکم کسی که روزه قضا دارد

رحیق مختوم
رحیق مختوم 11 دنبال کننده