هزار و یک قطعه

214
مستندی از موفقیت در مدیریت عملیات انبارهای پتروشیمی فجر
ztnwld 23 دنبال کننده
pixel