تمدن غرب...

456
ارسال کننده دکتر رضا هادی @سایت فرهنگی معرفتی صراط عشق Serateshgh.com
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel