نگه داری پوشاک با توجه به علائم بین المللی پوشاک

589
shahrestane55 19 دنبال‌ کننده
این فیلم مربوط به صفحه 132 پودمان پوشاک کتاب کاروفناوری پایه هفتم می باشد که توسط خانم مژگان شهرستانی دبیر دبیرستانهای فاطمیه و هاجر شهرستان چالوس ساخته شده است.دراین فیلم در مورد علائم بین المللی پوشاک در هنگام شستشو و اتو کشیدن و ... آموزش داده می شود.
shahrestane55 19 دنبال کننده
pixel