شادی مردم ارومیه پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل کانادا

1,288
مردم ارومیه پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران در اطراف ورزشگاه غدیر به شادمانی و پایکوبی پرداختند.
pixel