اعتراف وهابی به اعتقاد امام علی (ع) به امام بودن خویش

590
کلمه صدق 17 دنبال‌ کننده
مجری #وهابی اول میگه #_حضرت_علی به #امامت خودش #اعتقاد نداره و اینو هیچ جایی نگفته ولی بعدش #ضایع میشه و #اعتراف میکنه که حضرت علی به امامت خودش معتقد بوده.
کلمه صدق 17 دنبال کننده
pixel