لتی

لتی

3 سال پیش
در مورد سریال کیمیا و گریمشون باید خدمت خانم دهقان عرض کنم که:حرف شما کاملا صحیح هستش که یه زن 40 یا 48 ساله واقعا اونقدر نیاز نیست موقع گریم پیر نشون داده بشه و گریم کیمیا بد نبوده!!!خانم دهقان ما با کیمیا که یه زن 48 ساله ای معمولی که مراقبت های زیبایی انجام داده و به خودش رسیده و خوب مونده باشه طرف نبودیم که...ما با زنی رو به رو هستیم که درد اسارت برادر، تا زیر تیغ رفتن مادر، گمشدن پدر، از دست دادن فرزند، درد طلاق، درگیری های انقلاب و جنگ همه رو پشت سر گذاشته پس چنین زنی نیاز به گریمی داره که همه ای این دردهارو ما بتونیم تو خطوط صورتش ببینیم...تاثیرات اینمه مصیبت و فقط میشه تو چهره ای یه آدم دید...ما اطرافمون زنهای اینچنین درد کشیده کم نداریم که بتونیم مقایسه کنیم با هم سالان خودشون و تفاوت ش و فقط تو صورتش می بینیم