این هم از پایان دنیا

107

قسمتی از سخنرانی حجت الاسلام دهقان چناری