گفتار ۱۰۷ ” بله برون “ - جملات طنزباری درباره زنان

97
سخن با جوانان ، نگاه امید آمیز به آینده ، جملات طنزباری درباره زنان و گنجواره هایی دیگر …
pixel