داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

مسائل دانشجویان و دانش آموختگان

98
98 بازدید
اشتراک گذاری
دبیر: فرح ناز سلطانی، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتر؛ اعضا: دکتر مهدی علیزاده؛ دکتر رضا رجبعلی بگلو؛ پریسا پاسیار؛ صنم ابراهیم زاده؛ هدف این نشست، شناسایی فرصت ها و دشواری های پیش روی دانشجویان و دانش آموختگان حرفه علم اطلاعات و دانش­شناسی و دستیابی به راهکاری عملیاتی برای مقابله با این چالش­ها است.
pixel