گزارش فینمگ از پنل تخصصی صنعت ماینینگ و مدیریت مصرف برق

108

پنل تخصصی ” صنعت ماینینگ و مدیریت مصرف برق” به عنوان بخش پایانی سمینار “راهکارهای هوشمندسازی مصرف انرژی” با حضور مدیران وزارت نیرو و نمایندگان صنعت ماینینگ، در تاریخ 11 آذرماه 98 در موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد. محور اصلی گفتگوها، مصوبه اخیر وزارت نیرو در خصوص تأمین برق صنعت ماینینگ بود.

finmag_ir 106 دنبال کننده
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
pixel