ینگجه (سرزمین جدید)

9,809
یکی از روستاهای توابع استان اردبیل و شهرستان نمین می باشد.این روستا در حدود ۴ کیلومتری جاده اردبیل-آستارا قرار گرفته که با مساحت اندک وجمعیت اندک از روستاهای خوش آب وهوا و پر برکت اردبیل است. شغل اصلی بیشتر این روستاییان کشاورزی و دامداری می باشد معنی لغوی ینگجه ســرزمیــن جــدیــد میباشد. این روستا به خاطر تحصیل کرده های قدیمی و بزرگی که دارد.معروف به روستای علم و ادب می باشد.

syna

2 سال پیش
خیلی زیباست

m.m.k82

2 سال پیش
جالب
pixel