شباهت عبدالملک الحوثی شیعی به سید حسن نصر الله

1,504

همانا مومنین برادر هستند

حسین

حسین

4 سال پیش
عربی بلد نیستی؟؟میگن میخواد ادای سید حسن نصرالله رو دربیاره حتی تو حرکت دست اداش رو در میاره.صحبت هاشون بار منفی انتقادی داره
خدا حافظ PC رو فروختم
خدا حافظ PC رو فروختم نه عزیزم میگه که شباهت رفتاری دارند این همبستگی شیعه رو نشون میده
حسین

حسین

4 سال پیش
مشکلش تو صحبتهای اون کارشناساشه
خدا حافظ PC رو فروختم
خدا حافظ PC رو فروختم مگه چی گفته میشه توضیح بدید ؟
حسین

حسین

4 سال پیش
دوست عزیز گویا این کلیپ در جهت تخریب ایشان ساخته شده
خدا حافظ PC رو فروختم
خدا حافظ PC رو فروختم مشکلش کجاست ؟