گزارش اختصاصی از جشنواره برلین 2018

501
▪️جشنواره برلین آغاز شده و تا 7 اسفند ادامه دارد. گزارش حسن محمدی روزنامه نگار حاضر در محل جشنواره از اکران فیلم سینمایی ترانزیت را ببنید
pixel