داغترین‌ها: #الکامپ ببینید!

مناظره روحانی با خودش!

587

مناظره روحانی با خودش! البته فقط روحانی میتونه اینجوری جواب حرف های روحانی رو بده