نحوه عملکرد INSTEX (کانال مالی اروپا)

216

اکانت توییتر سفارت فرانسه در ایران، از نحوه عملکرد اینستکس (کانال مالی اروپا) منتشر کرد

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده