داغترین‌ها: #Copa America 2019

گفتگوی دکتر فیروز نادری

3,507

گفتگوی دکتر فیروز نادری از دلیل بازنشتگی از ناسا پس از ۳۶ سال خدمت، بزرگترین دستاورد فعالیت حرفه ایش در سازمان فضایی آمریکا و پروژه های این سازمان در ۱۰ سال آینده می گوید.