بیان قابلیتهای منحصر بفرد اپلیکیشن تنزیل در گفتگوی سیدکاظم فرهنگ با شبکه قران

97
ویژگیهای منحصر بفرد تنزیل که سایر برنامه های مشابه ندارند: 1- براساس روش ساده فهم قران تهیه شده است. هر سوره را به اجزای کوچکتری به نام فراز تقسیم کرده و عصاره مفهوم هر فراز را ارایه کرده است 2-با نگاه منسجم به هر سوره،برای هر سوره یک درس یا محور مشخص شده است. 3-سوره ها براساس تحقیق،به ترتیب نزول فهرست شده اند و برای هر مرحله(از مراحل ده گانه نزول)توضیحاتی اورده شده است.لذا مخاطب با دانستن این سه مفهوم،پیام ایه را بهتر درک میکند 4-نتایج جستجوی عبارات و کلمات را به ترتیب نزول سوره ها نشان میدهد
قرآن پویان 6 دنبال کننده
pixel