قسمت هجدهم مستند سیاسی جمهور

248

بعد از عزل بنی صدر حالا مردم برای دومین انتخابات ریاست جمهوری آماده میشوند، شهید رجایی، حبیب الله عسگر اولادی و علی اکبر پرورش از جمله کسانی هستند که در این انتخابات نامزد شده اند.

pixel