جوانه زدن گل امید در گلخانه کوچک با کمک بنیاد علوی

489

سیده رقیه آذربخش بانوی ایدنکی برای آنکه بیکار نباشد و بتواند کمک کار خانواده باشد به دنبال کار چندین حرفه را دنبال کرده بود. بفکر این بود برای خود و خانواده مفید واقع شود، اما برای یک دختر روستایی بدور از امکانات، تلاش‎ها به درب بسته می خورد. ولی این بانوی خلاق باز نامید نمیشود و در سونامی بیکاری دانش ‎آموختگان دانشگاهی شهر لنده و روستای ایدنک غرق نشد، با همت و تلاشی مضاعف وارد عرصه کارآفرینی شد تازمینه‎ ای برای اشتغال خود فراهم کند.

بنیاد علوی
بنیاد علوی 16 دنبال کننده