اربعین حسینی

70

گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام هیچ کجا برای من کرب وبلا نمی شود... تا دقایقی دیگر کاروان اربعین حسینی با حضور خادمان شهرداری مشهد از بارگاه قدسی امام رضا (ع) به سوی حریم حرم کربلا روانه خواهند شد.