نحوه عملکرد کمپرسور اسکرو

421
در این ویدئو بصورت ساده و انیمیشنی، نحوه کارکرد کمپرسور های اسکرو به نمایش درآمده است.
pixel