طرح تحول نظام سلامت، به عنوان طرح رئیس جمهور با قوت به پیش خواهد رفت

62

نمکی، سرپرست وزارت بهداشت: اولویت های اصلی وزارت خانه، کاهش هزینه های کمرشکن، تامین داورهای اساسی بیماران خاص و صعب العلاج و ایجاد انگیزه ی ماندگاری پزشک در مناطق محروم است. @GeraaMedia