ورود کاترهد 60 تنی ماشین حفار خط دوم قطار شهری اصفهان

239
239 بازدید
اشتراک گذاری
اجرای تونل های مکانیزه و سازه های جنبی خط 2 قطار شهری اصفهان از ایستگاه شهرک امام حسین (ع) تا ایستگاه امام علی(ع) پیمانکار : شرکت سابیر بین الملل
pixel