30 واکنش برتر ایکر کاسیاس در رئال مادرید

1,045
مرجع خبری رئال مادرید : در این روز ها که اوضاع دروازه بانی رئال مادرید خوب نیست، یادی کنیم از سی واکنش برتر ایکر کاسیاس دروازه بان اسطوره ای در رئال مادرید.
pixel