نحوه استفاده از پلیت تماسی روداک جهت ارزیابی آلودگی سطوح

208
جهت خرید پلیت تماسی (کانتکت پلیت) روداک به لینک مقابل مراجعه نمایید: http://mmzyme.com/products/lab-equipments/478585
pixel