کوتاه با حوزه هنری ۷۵ | ۲۸ آذر ۱۳۹۸

56

کتاب«نقاشی قهوه خانه» برگزیده جایزه جلال شد جایزه ویژه هیات داوران سینما حقیقت برای مستند «آدور» اکران «۲۳ نفر» در سینماهای کشور آغاز شد

pixel