آموزش راه اندازی سرویس میل در لینوکس با Postfix

121

در این مجموعه آموزش راه اندازی سرویس میل را در لینوکس و با استفاده از Postfix یاد گرفته و تمرین خواهید کرد.  عنوان اصلی : Linux System Engineer: Mail Systems Usin... دانلود نسخه کامل این آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=105928