آخرین سخنان هرمان گورینگ در دادگاه نورمبرگ، ۱۹۴۶

193
آخرین سخنان هرمان گورینگ فرمانده لوفت وافه (نیروی هوایی رایش سوم) در سال ۱۹۴۶ در دادگاه ناعادلانه ی نورمبرگ! در این دادگاه، بسیاری از سیاستمداران و بزرگان رایش سوم به شکلی یک طرفه توسط قضات مورد قضاوت قرار گرفتند و اکثرا به اعدام یا حبس طولانی مدت محکوم شدند − آن هم در حالی که لزوما همه به جنایت جنگی محکوم نبودند. / تدوین: گروه مولتی مدیا ایرانشهر
pixel