دوربین 96 ؛ قسمت 23 ؛ آماده سازی مسجد برای محرم در دنور آمریکا ؛ شبکه جهانی جام

43

قسمت بیست و سوم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان با موضوع ؛ آماده سازی مسجد برای محرم در دنور امریکا از طرف آقای کیوان ابراهیمی . پاییز 96 با برنامه دوربین ، سه شنبه ها ساعت 21:15 به وقت تهران . شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید.