سید مهدی معینی: حق عابر پیاده در شهر - نشست اول

240
مجمع حق بر شهر باهمستان 11 دنبال‌ کننده
240 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

چهارراه: عنوان سخنرانی آقای سید مهدی معینی در نشست حق بر شهر «حق عابران پیاده در سطح شهر» است. ایشان نخست به اولویت حق عابران پیاده و دربرگیرندگی این حق نسبت به تمامی اقشار جامعه اشاره می کند و سپس به شرح تفاوت مفاهیمی چون پیاده پذیری و پیاده راه، توزیع نامناسب کاربری های شهری و mall سازی بدون نیازسنجی و با تقلید از مدل های غربی و معماری غیر بومی می پردازد.

pixel