ناس چه کسانی هستند؟

201
در آن جریان مجلس امیرالمؤمنین (ع) که گروهی از اصحاب بودند، امام حسن هم در خدمت حضرت بودند، کسی سؤال کرد: یا امیرالمؤمنین «مَن هم النّاس؟»، (الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن، ج ‏7، ص 119) ناس چه کسانی هستند؟
pixel