مستند راز یا قانون جذب: آیا بزرگترین راز جهان هستی را می دانید؟

2,567
2,567 بازدید
اشتراک گذاری
راز یا همان قانون جذب بزرگترین راز کائنات هست که از بدو خلقت وجود داشته است؛ زندگی شما را در بر گرفته است وقتی چیزی وارد زندگی شما می شود در واقع خودتان آن را وارد زندگی تان کرده اید و این فرایند به واسطه تمرکز بر افکار، احساسات، باورها و در نتیجه فرکانس یا ارتعاشاتی هست که از ذهن خود ساطع می کنید و برگشت این فرکانس و ارتعاشات رو به صورت افراد، اتفاقات، شرایط و موقعیت هایی در زندگی خود مشاهده میکنید.https://bigdreamss.com
pixel