قسمت اخر سریال آموزش بلاک چین

486

قسمت پانزدهم سریال بلاک چین به کاربردها و اثرات فناوری بلاک چین در مسائل اجتماعی و سیاسی ما می پردازد. بلاک چین ظرفیت بالقوه ای برای ایجاد تغییر و بهبود عملکرد ساختار جامعه و سیاست جوامع انسانی دارد که ناشی از شفافیت و ارتباط همتا به همتا در ساختار بلاک چین است که می تواند با کوتاه کردن دست واسطه ها و ایجاد قابلیت کنترل و نظارت برای همه ی افراد جامعه شرایطی برای افزایش روز افزون بازدهی سیاست و امور اجتماعی مانند خدمات سلامت، آموزش و رای گیری ایجاد کند.https://finmag.ir/

finmag_ir
finmag_ir 43 دنبال کننده