مستند محسن جلال پور

361

محسن جلال پور به عنوان یک کارآفرین در صنعت پسته ایران شناخته شده است. در این مستند گوشه ای از زندگی وی به تصویر کشیده شده است.

اکو ایران
اکو ایران 173 دنبال کننده