65 سال پس از جنگ کره

1,197
فرادید| با اینکه 6 دهه از جنگ کره گذشته اما خاطرات آن از ذهن سربازان و مجروحان جنگی خارج نخواهد شد. جنگ کره جنگی میان جمهوری کره (کره جنوبی) با پشتیبانی نیروهای سازمان ملل متحد به رهبری ایالات متحده و جمهوری دمکراتیک خلق کره (کره شمالی) با پشتیبانی چین و کمک نظامی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود
فرادید 2.3 هزار دنبال کننده
بهت
%80
کارگردان: عباس رافعی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
بهت
pixel