چهارشنبه سیاه | Black Wendsday

1,385
شبکه اطلاع رسانی صف
شبکه اطلاع رسانی صف 17 دنبال‌ کننده

جنایتی بی رحمانه و کمتر شنیده شده از رژیم پهلوی در "چهارشنبه سیاه"