2 روش برای مدلسازی کابینت های مدرن

374
در مدلسازی آشپزخانه های مدرن شما می توانید از دو روش استفاده کنید. روش اول برای ساخت کابینتهایی که قرار است با متریال چوب ساخته شوند روش دوم برای ساخت کابینتهایی ست که قرارست با متریال فلزی ساخته شوند. در این ویدیو مطالب زیر گفته شده است: آموزش مدلسازی کابینت مدرن (چوب و فلزی) بیان ابعاد و اندازه هایی که باید در حین ترسیم رعایت کنید اموزش استفاده ی اصولی از ادیت پلی در پروژه های داخلی
pixel