پیام دکتر زینلی پورمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان به مناسبت هفته پژوهش 99

59
پیام دکتر حسین زینلی پور معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان به مناسبت هفته پژوهش 1399 نمایشگاه مجازی هفته پژوهش و فناوری استان هرمزگان ️ پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید 15الی 20 آذرماه 1399 لینک شرکت در نمایشگاه : https://resweek.hormozgan.ac.ir روابط عمومی دانشگاه هرمزگان
pixel