تفاوت لورتا و نوروفیدبک چه هست؟

448
لورتا بدون دارو و عوارض اختلالات را درمان می کند. مراکز علوم اعصاب و روانشناسی سایبر اولین مراکز لورتا در ایران هستند. | وبسایتwww.cyberneuro.net | اینستاگرام instagram.com/cyberneuro |
pixel