آموزش برنامه نویسی فریم ورک EntityFrame work

1,127

در این قسمت در مورد migration بحث میکنیم یکی از جالب ترین قابلیت داخل فریم ورک Entity Framework هستش. مدلی به نام migration را معرفی کرده است در صورتی که مدل تان تغییر می کند بدون اینکه داده ای یا اشیای پایگاه داده را از دست بدهید ،پایگاه داده را به طورخودکار بروز رسانی می کند و از یک راه انداز جدید پایگاه داده به نام MigrateDatabaseToLatestVersion استفاده می کند. 1.Automated migration 2.code based migration

pixel