ریشه کفن و دفن در مصر باستان

923
طوگاد
طوگاد 187 دنبال‌ کننده

کفن و دفن کردن موجودات مرده، رسمی است که از مصریان باستان به یادگار مانده

طوگاد
طوگاد 187 دنبال کننده