وضعیت وخیم مترو بعد از یه بارندگی ساده!

284
نام : نیویورک مترو داره ما هم مترو داریم! / موضوع: وضعیت مترو نیویورک بعد از یک بارندگی...
صدر مدیا 95 دنبال کننده
pixel