آموزش بورس و فارکس - قسمت 15 - چه زمانی می توان خلاف جهت روند معامله کرد؟

961

ما همیشه شنیدیم روند دوست ماست. در این ویدئو با هم می بینیم که چطور می توانیم زمان عوض شدن روند را پیدا کنیم و خلاف جهت روند معامله کنیم.