خاطرات زیارت

184
شعر زیبای خاطرات زیارت از كتاب مهمان خراسان عنوان شعر انتخابی بهاره خانم سجادی است كه برای شركت در هشتمین جشنواره كتابخوانی رضوی ارسال نموده است
pixel