16 هزار میلیارد تومان کمک به صنایع کوچک و متوسط

121
پایشگری
پایشگری 1.1 هزاردنبال‌ کننده

شبکه خبر- 5 مهر 95- 21:00| وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران گفت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 16 هزار میلیارد تومان کمک به صنایع کوچک و متوسط در استان تهران در نظر گرفته شده است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده