ضبط آلبوم موسیقی “خوابهای رنگی من” در استودیو شهر صدا - گوینده: فاطمه معتمد آریا

294

ضبط آلبوم موسیقی “خوابهای رنگی من” شعر: سپیده نیک رو اثری از: حمید متبسم گوینده: فاطمه معتمد آریا مهندسی ضبط: ارد انزابی پور ضبط: استودیو شماره یک شهر صدا