مارماهی دهان‌گرد خزر: Caspiomyzon wagneri

1,076

مارماهی دهان‌گرد خزر(Caspiomyzon wagneri)، از ماهیان بومی دریای خزر است. توضیحات کامل دکتر اصغر عبدلی، ماهی‌شناس در مورد این گونه. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Caspiomyzon-wagneri.html