تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به شرایط بد اقتصادی

274

تظاهرات مردم فرانسه که ابتدا بر اثر افزایش هزینه سوخت شروع شده بود، در هفته دوم به خشونت کشیده شده است. «جلیقه زردها» گروهی است که دولت، برگزاری تجمع را برای آن ممنوع کرده، اما روزانه چندین هزار نفر خود را به پاریس می رسانند تا کنار آنها در تجمع نزدیک کاخ الیزه شرکت کنند.

ویدیو3
ویدیو3 817 دنبال کننده